دوره هاي آموزشي

سازمان اسناد و کتابخانه ملي در جهت ارتقاء سطح علمي کتابداران، کارکنان کتابخانه ها و مراکز آرشيوي، دوره هاي الکترونيکي زير را برگزار مي نمايد:

 • تنظيم و توصيف اسناد
 • تاريخ شفاهي
 • سواد اطلاعاتي
 • از مارک تا BIBFRAME
 • تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار SPSS
 • ساخت محتواي الکترونيکي آموزشي و درسي
 • تجاري سازي يافته هاي پژوهش (فرايند راه اندازي کسب و کارهاي دانش بنيان)
 • آشنايي با پايگاه هاي اطلاعات علمي فارسي
 • آشنايي با پايگاه هاي اطلاعاتي علمي بين المللي
 • فهرست نويسي نسخ خطي و چاپ سنگي
 • فهرست نويسي منابع غيرکتابي
 • مهرخواني و مهرشناسي


آخرین تغییر: سه‌شنبه، 15 تیر 1400، 3:25 عصر