اعلانات سایت

اعلانات و خبرهای عمومی

مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
دوره هاي الکترونيکي سال 1399 عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 29 مرداد 1399، 2:19 عصر
کلاس آنلاين منابع مرجع الکترونيکي عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 5 بهمن 1398، 12:00 عصر
کلاس آنلاين مصاحبه مرجع عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 16 آذر 1398، 1:45 عصر
کلاس آنلاين دوره مديريت بحران در آرشيوها و نحوه مقابله با حوادث عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 21 آبان 1398، 3:07 عصر
کلاس آنلاين دوره تاريخ شفاهي عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
دوشنبه، 20 آبان 1398، 9:50 صبح
روش استفاده از سيستم LMS عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 8 آبان 1398، 9:30 صبح
شروع دوره هاي الکترونيکي عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 17 مهر 1398، 3:58 عصر
کلاس آنلاين دوره فهرستنويسي مواد و منابع غير کتابي عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 24 شهریور 1398، 9:36 صبح
کلاس آنلاين دوره "فهرست نويسي پيشرفته 2" عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
دوشنبه، 11 شهریور 1398، 12:11 عصر
کلاس آنلاين دوره "فهرست نويسي پيشرفته 2" عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 23 تیر 1398، 11:08 صبح
کلاس آنلاين دوره "دسترسي به اسناد و خدمات اطلاع رساني" عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 23 تیر 1398، 11:08 صبح
کلاس آنلاين دوره اسناد الکترونيکي عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 15 دی 1397، 2:26 عصر
کلاس آنلاين دوره « فهرست نويسي پيشرفته 1» عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 25 آذر 1397، 2:29 عصر
کلاس آنلاين دوره منابع مرجع الکترونيکي عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
دوشنبه، 21 آبان 1397، 3:28 عصر
کلاس آنلاين دوره منابع مرجع الکترونيکي عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
چهارشنبه، 4 مهر 1397، 9:58 صبح
آزمون نهايي دوره «تاريخ شفاهي» عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 21 مرداد 1397، 8:45 صبح
کلاس آنلاين دوره « فهرست نويسي پيشرفته 1» عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 31 تیر 1397، 12:29 عصر
کلاس آنلاين تاريخ شفاهي عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
یکشنبه، 10 تیر 1397، 12:20 عصر
زمان ارائه جلسه دوم عکس کارشناس آموزش الکترونيکي کارشناس آموزش الکترونيکي 0 کارشناس آموزش الکترونيکي
سه‌شنبه، 8 خرداد 1397، 9:16 صبح
شروع دوره هاي الکترونيکي عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
دوشنبه، 7 خرداد 1397، 10:16 صبح
آزمون نهايي دوره "تاريخ شفاهي" عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 17 بهمن 1396، 9:51 صبح
کلاس آنلاين دوره "فراهم آوري منابع کتابخانه اي" عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 7 بهمن 1396، 9:14 صبح
کلاس آنلاين دوره "فهرست نويسي پيشرفته 1" عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 7 بهمن 1396، 9:11 صبح
کلاس آنلاين عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
دوشنبه، 20 آذر 1396، 2:04 عصر
کلاس آنلاين دوره "منابع مرجع الکترونيکي" عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 13 آبان 1396، 10:51 صبح
کلاس انلاين - دوره "حفاظت و نگهداري مواد کتابخانه و آرشيو" عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 13 آبان 1396، 10:50 صبح
کلاس آنلاين دوره "فهرست نويسي پيشرفته 1" عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 6 آبان 1396، 3:16 عصر
کلاس آنلاين دوره "فهرست نويسي پيشرفته 2" عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 6 آبان 1396، 3:15 عصر
شروع دوره هاي الکترونيکي 96 عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 13 تیر 1396، 2:09 عصر